Sezóna 2020

Áno, táto sezóna bola pre náš súbor veľmi zvláštna, aj keď začiatok vyzeral veľmi dobre, naplánovali sme si veľa akcií a súťaží, ktoré sa ale nakoniec pre koronavírus nedali uskutočniť. Jediná súťaž, na ktorú sa nám podarilo ísť bola mažoretková súťaž Podhostýnsky pohár, ktorá sa konala 7.3.2020, odkiaľ sme si priniesli nasledovné umiestnenia:

  • 2x prvé miesto,
  • 3x druhé miesto,
  • 2x tretie miesto,
  • 1x šieste miesto,
  • 1x 10.miesto.

Tak, a tu to všetko skončilo, prišla pandémia a všetky súťaže pre túto sezónu boli zrušené, museli sme zrušiť všetky tréningy a zostať doma. Nedalo sa nič robiť, lebo zdravie náš všetkých je na prvom mieste a preto naša vedúca začala hneď rozmýšľať o tom, ako nás všetky stále udržať aj keď len tak virtuálne spolu pri mažoretkách a prišla na to. Vymyslela nám hru s názvom „Zostaň Soffinkou“. Táto hra spočívala v tom, aby sme doma každá individuálne trénovali a precvičovali si svoje choreografie a potom to natočili a poslali našej trénerke Viky. Každé video malo určitý počet bodov – či už to bola rozcvička, naučenie sa nového prvku, opakovanie choreografie atď., a takto sme si postupne zbierali body do záverečného vyhodnotenia. Aby nám naša pani vedúca dopriala trochu takej súťažnej atmosféry (ako to býva na ozajstných mažoretkových súťažiach), tak náš súbor prihlásila aj na online mažoretkovú súťaž, ktorú organizoval mažoretková asociácia IMC, súbor Majorettes TEAM z Dubňan. Táto súťaž spočívala v tom, že každý týždeň sa vyhlásila súťaž v určitej kategórii, naša trénerka Viky poslala videá s našimi choreografiami a organizátor súťaže ich poslal porotcom, ktorí sedeli doma. Každý zvlášť dané video ohodnotil, poslal výsledky organizátorovi, ten zrátal body a uverejňoval to na ich facebookovej stránke. Takto to trvalo od 29.3. do 30.4. a prihlásili sme celkovo do tejto súťaže 19 choreografií. Každú sobotu sme s napätím sledovali ako sa súťaž vyvíja, ako nám postupne prideľujú porotcovia body a tešili sa potom následne z dosiahnutých výsledkov. Po ukončení súťaže nám organizátori poslali diplomy a poštou aj medaily a neuveríte, ale prišlo nám spolu až 112 ks medailí, ktoré nám potom osobne pani vedúca aj so všetkými trénerkami priniesli každej domov.

Tešíme sa na ďalšiu sezónu.