1. Mažoretka chodí na tréning načas, nemešká.
2. Mažoretka sa chová na tréningu ukážkovo.
3. Mažoretka chodí na tréning v športových legínach, tričku a cvičkách/piškótkach/tanečných teniskách.
4. V prípade, že sa mažoretka nemôže zúčastniť tréningu (LEN z dôvodu choroby alebo návštevy u lekára, maximálne z dôvodu školskej akcie), ospravedlní sa najneskôr v deň konania tréningu. Pokiaľ sa nemôže zúčastniť vystúpenia/súťaže (jediný dôvod je choroba), ospravedlní sa najneskôr týždeň pred.
5. Mažoretka dbá na to, aby nezničila náčinie a kostýmy.
6. Mažoretka chodí na vystúpenia/súťaže oblečená a učesaná podľa predchádzajúcej dohody s vedúcou/ trénerkami klubu. Nenosí náušnice, náramky, hodinky a ani žiadne iné ozdoby.
7. Všetky mažoretky ťahajú za jeden koniec. Akýkoľvek problém medzi nami môže narušiť celú skupinu, čo je neprofesionálne, a preto je potrebné všetky problémy riešiť s trénerkami.
8. Pokiaľ sa mažoretka rozhodne v priebehu sezóny klub opustiť, oznámiť to musí včas, aby nenastali problémy pri súťažiach, školné sa vracať nebude.
9. Staršie mažoretky musia ísť príkladom mladším a  pomáhať im.
10. Akékoľvek výrazné porušenie týchto pravidiel môže byť dôvodom k vylúčeniu.