Milí naši rodičia, fanúšikovia a kamaráti !

Vzhľadom na to, že tento šport a príprava malých detičiek je finančne veľmi náročná, dovoľujeme si Vás aj touto cestou požiadať o Vaše 2%, ktoré nie sú žiadnymi Vašimi výdavkami a chtiac-nechtiac ich musíme odviesť nášmu štátu. 

Ďakujeme Vám za Vašu priazeň a podporu v predchádzajúcich rokoch. Ďakujeme, že aj vďaka Vám sme vedeli našim detičkám zabezpečiť všetko, čo potrebujú ku svojej činnosti. A ako predchádzajúce roky, aj tento rok zbierame 2% pre na naše občianske združenie!

Podporte naše detičky, aby sme im vedeli zabezpečiť ešte viac ako pominulé roky: 

 


Tlačivo - Vyhlásenie na stiahnutie


Názov:  Mažoretky SOFFI Lozorno
Adresa: Kvetná 13, Lozorno 90055
IČO: 42412820
Právna forma: Občianske združenie

Čo potrebujem vedieť ?

  • Do 31.marca 2021 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie a podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
  • Do 30.apríla 2021 - Zaslanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem Vyhlásenia pošle aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Ako to mám urobiť ?

  • Požiadaj svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
  • Stiahni si a podpíš Vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Svoje údaje a sumu zodpovedajúcu 2% z Tvojich daní vyplníme za Teba.
  • Najneskôr do 15.apríla 2021 pošli alebo dones formuláre k nám.

Vopred všetkým ďakujeme !!!